Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Aviso do envío ao DOUE do anuncio de licitación do servizo de "REDACCION DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIONS EN PORTOS DE GALICIA" con clave 2/2020/CNTSE, e inicio de prazo de presentación de ofertas.

A  dia 06/07/2020, envióuse ao DOUE (Diario oficial da  union europea) o anuncio de licitacion do servizo de "REDACCION DE ESTUDOS E  PROXECTOS PARA DIVERSAS  ACTUACIONS EN PORTOS DE GALICIA” con clave 2/2020/CNTSE.

O prazo de  presentacion de ofertas iníciase o dia 06/07/2020 co envio do anuncio ao devandito Diario e finalizará o próximo 14/08/2020. Dita licitacion fíxose pública a dia de hoxe no perfil do contratante, para que os licitadores interesados poidan aceder aos pregos:


https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=743049

 

No devandito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á  licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter a información relativa ao procedemento de contratación e realizar  o seu seguimento.