Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Selección de oferta para o outorgamento de autorizacións para realizar actividades inherentes á prestación do servizo á pasaxe no porto do Grove

A dia de hoxe 06.02.2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a selección de oferta de cara ao outorgamento de autorizacións para realizar actividades inherentes á prestación do servizo á pasaxe no porto do Grove

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos é http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=644988.

Nos seguintes enlaces é posible descargar o prego de bases en galego e castelán.