Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

ACORDO de 14 de decembro de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por PESCADONA, S.A.U. dunha concesión administrativa no porto de Vilaxoán

ACORDO do 14 de decembro de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Pescadona, S.A.U. dunha concesión administrativa no porto de Vilaxoán.

A entidade Pescadona, S.A.U. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto de Vilaxoán con destino a procesado de peixe, moluscos e crustáceos.

 

 

Poden descargar a documentación a través dos seguintes enlaces: