Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

ACORDO do 14 de febrero de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a informacion publica a tramitacion dunha concesión adminstrativa solciitada pola Cofradia de Pescadores Virgen del Carmen de Cabo de Cruz, para a explotacion da nave para almacenamento de medios mecánicos da cofradia, no dominio público portuario de Cabo de Cruz, expediente (12-52-19-C1)

Estase a tramitar unha concesión administrativa solicitada pola Cofradía de Pescadores Virxen do Carme de Cabo de Cruz, para a explotación da nave para almacenamiento de medios mecánicos da cofradía, no domínio público portuario de Cabo de Cruz, de acordo co plano de superficies e bens que configuran as instalación.

En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de Portos de Galicia, faise público, para que as persoas e entidades interesadas poidan examinar o expediente e presentar por escrito as alegacións que consideren oportunas nas oficinas da Zona Centro, situadas na Avenida do Porto, Nº5-1º, 15006 A Coruña, no prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

 

A Coruña, 14 de febreiro de 2020

 

Lorena Solana Barjacoba

Xefa da Zona Centro