Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Acordo do 1 de outubro de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Miño, para a ocupación adaptación construtiva de edificacións no dominio público portuario para almacenamento de embarcacións náuticas de remo, piragüismo, vela e windsurf e actividades de promoción da náutica deportiva, no dominio público portuario de Miño (expediente 12-11-20-C-1).
12/11/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación e adaptación construtiva de edificacións no dominio público portuario para almacenamento de embarcacións náuticas de remo,...
Acordo do 13 de agosto de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución, S.A., para regularizar unha liña soterrada de media tensión, no dominio público portuario de Sada. (expediente 12-31-19-C-1)
11/09/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa para regularización unha liña soterrada de media tensión, no dominio público portuario de Sada-Fontán, de acordo cun plano de superficies e usos,...
Anuncio do trámite de información pública do proxecto de estabilización da praia da Pescadoira en Bueu
01/09/2020
O DOG 177 do martes 1 de setembro de 2020 publica o anuncio do 27 de xullo de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de estabilización da praia da...
ACORDO do 27 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario, da concesión outorgada a Puerto Deportivo de Sada, S.L. para a explotación dunhas instalacións náutico recreativas no porto de Sada
04/08/2020
O día 4 de agosto de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo do 27 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación...
ACORDO do 24 de xuño de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario e prórroga, da concesión outorgada a Nauta Sanxenxo, S.L. para a construción e explotación dun porto deportivo no porto de Sanxenxo.
06/07/2020
O día 06 de xullo de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo do 24 de xuño de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por...
ACORDO do 12 de marzo de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por José Luis Naveiras Fragas para a instalación dunha caseta-contedor de venda de xeados no dominio público portuario de Sada (expediente 12-13-20-C-1).
29/06/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa solicitada por José Luis Naveiras Fraga para a instalación dunha caseta-contedor de venda de xeados no dominio público portuario de Sada, de...
ACORDO do 18 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario, da concesión outorgada ao Club Náutico de Sada para a construción e a explotación de instalacións para a navegación recreativa no porto de Sada
10/06/2020
A día de hoxe publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo do 18 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo...
Anuncio de información pública do estudo de impacto ambiental do proxecto básico do porto de Ribadeo.
21/05/2020
A día hoxe publicóuse non Diario Oficial de Galicia a resolución do 11 de maio de 2020  pola que se autoriza e dáse publicidade do procedemento de tramitación da declaración de impacto...
ACORDO do 14 de febreiro de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación da concesión administrativa solicitada por Talleres Baña, S.L. para taller mecánico de reparación naval e montaxe de motores mariños, no dominio público portuario de Ribeira (expediente 12-48-19- C-1).
03/04/2020
 Estase tramitando unha concesión administrativa solicitada por Talleres Baña, S.L., para seguir ocupando, no dominio público portuario de Ribeira, unha nave para almacén e ta­ller mecánico e...
ACORDO do 14 de febrero de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a informacion publica a tramitacion dunha concesión adminstrativa solciitada pola Cofradia de Pescadores Virgen del Carmen de Cabo de Cruz, para a explotacion da nave para almacenamento de medios mecánicos da cofradia, no dominio público portuario de Cabo de Cruz, expediente (12-52-19-C1)
05/03/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa solicitada pola Cofradía de Pescadores Virxen do Carme de Cabo de Cruz, para a explotación da nave para almacenamiento de medios mecánicos da...