Saltar al contenido

Publicador de contenidos

ACORDO do 18 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario, da concesión outorgada ao Club Náutico de Sada para a construción e a explotación de instalacións para a navegación recreativa no porto de Sada
10/06/2020
A día de hoxe publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo do 18 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo...
Anuncio de información pública do estudo de impacto ambiental do proxecto básico do porto de Ribadeo.
21/05/2020
A día hoxe publicóuse non Diario Oficial de Galicia a resolución do 11 de maio de 2020  pola que se autoriza e dáse publicidade do procedemento de tramitación da declaración de impacto...
ACORDO do 14 de febreiro de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación da concesión administrativa solicitada por Talleres Baña, S.L. para taller mecánico de reparación naval e montaxe de motores mariños, no dominio público portuario de Ribeira (expediente 12-48-19- C-1).
03/04/2020
 Estase tramitando unha concesión administrativa solicitada por Talleres Baña, S.L., para seguir ocupando, no dominio público portuario de Ribeira, unha nave para almacén e ta­ller mecánico e...
ACORDO do 14 de febrero de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a informacion publica a tramitacion dunha concesión adminstrativa solciitada pola Cofradia de Pescadores Virgen del Carmen de Cabo de Cruz, para a explotacion da nave para almacenamento de medios mecánicos da cofradia, no dominio público portuario de Cabo de Cruz, expediente (12-52-19-C1)
05/03/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa solicitada pola Cofradía de Pescadores Virxen do Carme de Cabo de Cruz, para a explotación da nave para almacenamiento de medios mecánicos da...
ACORDO do 19 de novembro de 2019 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario, da concesión outorgada a Jealsa Rianxeira, S.A., para regularización e unificación dos títulos concesionais destinados á industria conserveira e actividades complementarias no dominio público portuario do porto de Bodión.
04/12/2019
Estase a tramitar unha ampliación de prazo extraordinario, superior a o máximo establecido na concesión administrativa outorgada á Jealsa Rianxeira, S.A., para regularización e unificación dos...
Acordo do 30 de setembro de 2019, da Zona Centro, polo que se somete a información pública da tramitación dunha ampliación de prazo extraordinario, superior a o máximo establecido, na concesión administrativa otorgada a “Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia Limitada”, para a construción de almacenes para servizo de armadores (bloques A y C), no dominio público portuario de Ribeira (expediente 12-48-87-C-3).
02/12/2019
Estase a tramitar unha ampliación de prazo extraordinario, superior a o máximo establecido na concesión administrativa outorgada á Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia Limitada, para...
Acordo do 1 de xullo de 2019, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa para a ocupación de terreos portuarios para a construción de nave para taller de reparación e mantemento de barcos e motores mariños, no dominio público portuario de Ribeira, solicitada por Miguel Piñeiro Pérez (expediente 12-48-18-C-2).
05/08/2019
Estase tramitando unha concesión administrativa a favor de Miguel Piñeiro Pérez para a ocupación de terreos portuarios para a construción de nave para taller de reparación e mantemento de barcos...