Volver ao contido

Contido web

Autorización de actividade de posta á disposición de medios mecánicos

Procedemento IF504D: Autorización de actividade comercial portuaria de posta á disposición de medios mecánicos

 

A tramitación deste procedemento pode ser iniciada por calquera persoa interesada dende a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Esta ligación dalle acceso ó devandito contorno de tramitación