Volver ao contido

Contido web

Autorización de actividade comercial de subministración de combustible

Procedemento IF504E: Autorización de actividade comercial portuaria de subministración de combustible a buques, e outras instalacións fixas e móbiles, mediante medios móbiles terrestres.

 

A tramitación deste procedemento pode ser iniciada por calquera persoa interesada dende a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Esta ligación dalle acceso ó devandito contorno de tramitación