Volver ao contido

Publicador de contidos

Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA DE MEDIOS DE AMARRE E DEFENSAS EN DIVERSOS PORTOS DA ZONA NORTE, CENTRO E SUR" (Expte: PRG-2021-0146)
11/01/2022
Con data 11  de xaneiro de 2022 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema multicriterio e ...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “AMPLIACIÓN DA LONXA DO PORTO DE CAMPELO” (Expte: PRG-2021-0120)
23/12/2021
Con data 23 de decembro de 2021 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema multicriterio e ...
Anuncio de licitación do “SERVIZO DE TRABALLOS DE MANTEMENTO, REPARACIÓN E PEQUENA INVERSIÓN DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS XESTIONADAS POLA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA” (Exp. PRG-2021-0132)
24/11/2021
Con data 23 de novembro de 2021 foi enviado ao Diario Oficial da Unión Europea o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto, sistema multicriterio e expediente anticipado de gasto ,...
Anuncio de licitación das obras de "URBANIZACIÓN DA CONTORNA DOS DEPARTAMENTOS DE USUARIOS NO PORTO DE ORTIGUEIRA" (Exp: PRG-2021-0197)
16/11/2021
Con data 15 de novembro de 2021 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema unicriterio (prezo) e...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA DA SINALIZACIÓN VERTICAL NOS ESPAZOS PORTUARIOS” (Exp: PRG-2021-0226)
26/09/2021
Con data 24 de Setembro de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo),...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE ATRAQUE DE EMBARCACIÓNS DE PASAXE NO PORTO DE CANGAS” (Exp. PRG-2021-0199)
26/09/2021
Con data 24 de Setembro de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a...
Anuncio de licitación das "OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DE NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO DO PORTO DE CELEIRO” (Expediente PRG-2021-0150)
16/07/2021
Con data 16 de xullo de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio , para a...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “REFORZO ESTRUTURAL DO VIAL INTERIOR DO PORTO DE MALPICA” (Expte. PRG-2021-0067)
16/07/2021
Con data 16 de xullo de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio , para a...
Anuncio de licitación das AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUES NOS PORTOS DE SADA, A POBRA DO CARAMIÑAL E RIANXO - (Expediente PRG-2021-0115)
30/06/2021
Con data 30 de xuño de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto ORDINARIO e sistema multicriterio , para a...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “CAMBIO DE CUBERTA DO EDIFICO NÁUTICO-PESQUEIRO DO PORTO DE CELEIRO - (Expediente PRG-2021-0149)
25/06/2021
Con data 25/06/2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a...