Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “ORDENACIÓN DE USOS NO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE RAXÓ (Poio, Pondevedra)".

Con data 30 de marzo de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “ORDENACIÓN DE USOS NO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE RAXÓ (POIO, PONTEVEDRA)".

  • Expediente PRG-2022-0180, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na URL seguinte:

 

Poden descargar o proxecto a través do segunte enlace: