Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación do Servizo de “Selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de dominio público portuario no porto de Tragove (Cambados) para explotación de edificación e instalacións anexas para actividade de acuicultura e outras complementarias ás portuarias".

Con data 6 de setembro de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do servizo deSelección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de dominio público portuario no porto de Tragove (Cambados) para explotación de edificación e instalacións anexas para actividade de acuicultura e outras complementarias ás portuarias)

  • Expediente PRG-2023-0075, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte: