Volver ao contido

Contido web

EFECTIVOS DE PERSOAL E CONTÍAS DAS RETRIBUCIÓNS

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

COMPARATIVA CUSTE PERSOAL CONTRATADO 2019-2018

 

 

Nº PERSOAL

  

CUSTE EMPRESARIAL

CATEGORÍAS PROFESIONAIS 

Promedio 2019

Promedio 2018

 

31-12-19

31-12-18

DIRECTIVOS

2,0 2,5   148.721 185.493

OUTROS CONCEPTOS/ATRASOS

- -   - 137.327

TÉCNICOS

18,0 18,5   1.191.768 1.171.362

ADMINISTRATIVOS

19,0 19,0   688.199 656.756

GARDAPEIRAOS, TOPÓGRAFOS, CONDUCTORES/CONSERXES

29,0 31,0   1.081.426 1.067.808

TOTAL FIXOS

68,0 71,0   3.110.114 3.218.746

 

TÉCNICOS

6,5 6,0   393.049 322.313

ADMINISTRATIVOS

14,0 13,0   430.854 362.879

GARDAPEIRAOS, TOPÓGRAFOS, CONDUCTORES/CONSERXES

19,5 16,5   653.004 510.130

TOTAL INTERINOS

40,0 35,5   1.476.908 1.195.322

 

TOTAL PERSOAL

108,0 106,5   4.587.022 4.414.068

 

RESUMO

 

 

DIRECTIVOS

2,0 2,5   148.721 322.820

TÉCNICOS

24,5 24,5   1.584.818 1.493.675

ADMINISTRATIVOS

33,0 32,0   1.119.054 1.019.635

GARDAPEIRAOS, TOPÓGRAFOS, CONDUCTORES/CONSERXES

48,5 47,5   1.734.430 1.577.938

 

TOTAL PERSOAL

108,0 106,5   4.587.022 4.414.068