Volver ao contido

Publicador de contidos

Procedemento de selección para habilitación temporal de práctico en Cariño, Celeiro e Burela
22/10/2020
De conformidade co previsto no artigo 16.2 do Regulalmento Xeral de Practicaxe, aprobado por Real Decreto 393/1996 (BOE número 66, de 15 de marzo), anúnciase o inicio pola Dirección General de la...
Resolución contratación técnica comunicacións e relacións externas
06/02/2020
Vista a proposta da Comisión de Selección nomeada por resolución da Presidenta de Portos de Galicia o 21 de xaneiro de 2020 para a provisión dun posto de técnica/o superior de comunicacións e...
Acta da xuntanza da Comisión de Selección do proceso selectivo para a provisión dun posto de Técnica/o superior de comunicación e relacións externas
05/02/2020
Acta da xuntanza da Comisión de Selección do proceso selectivo para a provisión dun posto de Técnica/o superior de comunicación e relacións externas coa lista de admitidos e excluídos para a...