Volver ao contido

Publicador de contidos

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso, para o ingreso no Grupo I,II,III e IV da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia.
16/01/2023
Por conseguinte, convocase o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso, para ingreso nas seguintes prazas: ...
ANUNCIO do 20 de decembro de 2022 polo que se fan públicas a convocatoria e as bases específicas para a oferta extraordinaria de emprego público 2022, para a estabilización de emprego.
04/01/2023
A presidenta, en virtude das competencias atribuídas pola Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, anuncia a aprobación da convocatoria e das bases específicas para a estabilización do...
Procedemento de selección para habilitación temporal de práctico en Cariño, Celeiro e Burela
22/10/2020
De conformidade co previsto no artigo 16.2 do Regulalmento Xeral de Practicaxe, aprobado por Real Decreto 393/1996 (BOE número 66, de 15 de marzo), anúnciase o inicio pola Dirección General de la...
Resolución contratación técnica comunicacións e relacións externas
06/02/2020
Vista a proposta da Comisión de Selección nomeada por resolución da Presidenta de Portos de Galicia o 21 de xaneiro de 2020 para a provisión dun posto de técnica/o superior de comunicacións e...
Acta da xuntanza da Comisión de Selección do proceso selectivo para a provisión dun posto de Técnica/o superior de comunicación e relacións externas
05/02/2020
Acta da xuntanza da Comisión de Selección do proceso selectivo para a provisión dun posto de Técnica/o superior de comunicación e relacións externas coa lista de admitidos e excluídos para a...