Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Acondicionamento da nave de reparacion de redes no peirao norte do porto de Burela (Lugo)

A dia de hoxe 06.03.2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da obra de Acondicionamento da nave de reparación de redes no peirao norte do porto de Burela- Lugo

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos:                                                                   

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=679011

 

Nos seguintes enlaces é posible descargar o prego de bases en galego e castelán.