Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “AMPLIACIÓN DA LONXA DO PORTO DE CAMPELO” (Expte: PRG-2021-0120)

Con data 23 de decembro de 2021 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema multicriterio e expediente anticipado de gasto, para a contratación das obras de “AMPLIACIÓN DA LONXA DO PORTO DE CAMPELO”.

  • Expediente PRG-2021-0120, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: