Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DA LONXA DE PORTOSÍN" (Expediente: PRG-2021-0105)

Con data 13 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “ACONDICIONAMENTO DA LONXA DE PORTOSÍN”

  • Expediente PRG-2021-0105, non suxeito a regulación harmonizada. 

 

Toda á documentación referida a dita licitación, e necesaria para poder preparar ás ofertas, atópase publicado no Perfil de Contratante de Portos de Galicia, ao que se pode acceder a través do seguinte enlace:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=804752&lang=gl

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: