Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “CAMBIO DE CUBERTA DO EDIFICO NÁUTICO-PESQUEIRO DO PORTO DE CELEIRO - (Expediente PRG-2021-0149)

Con data 25/06/2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a contratación das obras de “CAMBIO DE CUBERTA DO EDIFICO NÁUTICO-PESQUEIRO DO PORTO DE CELEIRO”.

  • Expediente PRG-2021-0149, non suxeitas a regulación harmonizada. 

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:                     

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Pode descargar a memoria e a documentación do proxecto das obras dende os seguintes enlaces: