Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “Dragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao Mirasol e dársena pesqueira. Fase I". ( PRG-2023-0029)

Con data 29 de maio de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras deDragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao Mirasol e dársena pesqueira. Fase I”.

  • Expediente PRG-2023-0029, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte:

 

Tamén poden descargar os documentos do proxecto a través das seguntes ligazóns: