Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE "MELLORA CONDICIÓNS ACCESIBILIDADE EN RÚA MONTERO RÍOS E PEIRAO PASAXEIROS EN BUEU" (Expediente PRG-2022-0030)

Con data 10 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de "MELLORA CONDICIÓNS ACCESIBILIDADE EN RÚA MONTERO RÍOS E PEIRAO PASAXEIROS EN BUEU".

  • Expediente PRG-2022-0030, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na URL seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=804746&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl

 

Do mesmo xeito poden descargar o proxecto de execución na seguinte ligazón: