Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA DA SINALIZACIÓN VERTICAL NOS ESPAZOS PORTUARIOS” (Exp: PRG-2021-0226)

Con data 24 de Setembro de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a contratación das obras de “MELLORA DA SINALIZACIÓN VERTICAL NOS ESPAZOS PORTUARIOS”.

  • Expediente PRG-2021-0226, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: