Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “RENOVACIÓN INTEGRAL DOS PAVIMENTOS DE PANTALÁNS PARA MELLORA DA SEGURIDADE EN VARIAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS” (Expediente PRG-2022-0101).

Con data 27 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “RENOVACIÓN INTEGRAL DOS PAVIMENTOS DE PANTALÁNS PARA MELLORA DA SEGURIDADE EN VARIAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS.

  •  Expediente PRG-2022-0101, non suxeito a regulación harmonizada.

 

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na URL seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Do mesmo xeito poden descargar o proxecto de execución na seguinte ligazón: