Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE "REPOSICIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMEMENTO DA LONXA DE MUROS" (Expediente PRG-2022-0066)

Con data 9 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de "REPOSICIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMEMENTO DA LONXA DE MUROS", non suxeitas a regulación harmonizada. Expediente PRG-2022-0066".

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na URL: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=804738&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl

Do mesmo xeito poden descargar o proxecto de execución na seguinte ligazón: descarga do proxecto.