Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “Sinalización marítima dos accesos á Ría de Muros e Noia"

Con data 25 de maio de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras deSinalización marítima dos accesos á Ría de Muros e Noia

  • Expediente PRG-2012-0227, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na URL seguinte:

 

Poden descargar o proxecto a través do segunte enlace: