Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das obras de "URBANIZACIÓN DA CONTORNA DOS DEPARTAMENTOS DE USUARIOS NO PORTO DE ORTIGUEIRA" (Exp: PRG-2021-0197)

Con data 15 de novembro de 2021 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema unicriterio (prezo) e expediente anticipado de gasto, para a contratación das obras de “URBANIZACIÓN DA CONTORNA DOS DEPARTAMENTOS DE USUARIOS NO PORTO DE ORTIGUEIRA”.

  • Expediente PRG-2021-0197, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: