Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación do “Servizo de Mantemento das Instalacións Eléctricas de Baixa Tensión das Instalacións Portuarias dependentes da Entidade Pública empresarial Portos de Galicia"

Con data 4 de agosto de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do servizo de “Servizo de Mantemento das Instalacións Eléctricas de Baixa Tensión das Instalacións Portuarias dependentes da Entidade Pública empresarial PORTOS DE GALICIA (EPEPG).

  • Expediente PRG-2032-0061, suxeitas a regulación harmonizada.

 

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na seguinte ligazón á Plataforma de Contratos de Galicia que correspóndese coa URL seguinte: