Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación, POR LOTES, das OBRAS DE “NOVAS CAPAS DE PAVIMENTOS E REPOSICIÓN DE FIRMES ESGOTADOS NOS PORTOS AUTONÓMICOS " (Expediente PRG-2022-0037).

Con data 11 de xullo de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación POR LOTES das obras de “NOVAS CAPAS DE PAVIMENTOS E REPOSICIÓN DE FIRMES ESGOTADOS NOS PORTOS AUTONÓMICOS”.

  • Expediente PRG-2022-0037, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, e a seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Poden descargar o proxecto a travé do segunte enlace: