Volver ao contido

Contido web

Anuncio de exposición pública

Exposición pública e audiencia por quince (15) días naturais, desde a data de exposición (15/02/2023), da tramitación da modificación dos Pregos reguladores do servizo de practicaxe nos portos de Cariño, Viveiro e Burela para a recepción de suxestións e observacións.

 

Documentación: