Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación do concurso de “Selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de DPP en varios portos para explotación edificacións destinadas a bar/cafetería en Burela, Cedeira, Ortigueira, San Pedro de Visma, a Pobra do Caramiñal, Baiona, A Pasaxe".

Con data 14 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do servizo deSelección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de dominio público portuario en varios portos autonómicos para explotación edificacións destinadas a bar -cafetería en Burela, Cedeira, Ortigueira, San Pedro de Visma, a Pobra do Caramiñal, Baiona, a pasaxe (lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, lote 6, lote 7, lote 8).

  • Expediente PRG-2023-0146, non  suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte: