Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Resolución de 7 de xuño de 2004 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da lei 20/2021, de 28 de decembro, na E.P.E. Portos de Galicia, pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.
14/06/2024
Mediante a Resolución do 20 de decembro de 2022, publicada no Diario Oficial de Galicia número 246, do 28 de decembro, convocouse o proceso extraordinario de estabilización derivado da Lei...
Resolución do 20 de marzo de 2024 pola que se da publicidade á modificación da Resolución de 20 de setembro de 2023 (DOG núm. 186, de 29 de setembro) pola que se aproban e fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, de 28 de decembro, mediante o sistema de concurso, para o ingreso no Grupo III na categoría de Administrativo, da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia”.
01/04/2024
En virtude da Resolución do 20 de setembro de 2023 (DOG núm. 186, do 29 de setembro) fixéronse públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas aos procesos selectivos...
Resolución do 11 de outubro de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo correspondente ás prazas dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso
02/11/2023
Mediante a Resolución do 17 de xullo de 2023, da Presidencia de Portos de Galicia (DOG núm. 141, do 26 de xullo), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas aos procesos...
RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas aos procesos selectivos correspondentes ás prazas dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso.
29/09/2023
Mediante a Resolución do 17 de xullo de 2023, da Presidencia de Portos de Galicia (DOG núm. 141, do 26 de xullo), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas aos procesos...
ANUNCIO: Resolución do 15 de setembro de 2023, do tribunal designado para cualificar a proba de coñecemento de lingua galega dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, nivel celga 4.
25/09/2023
No DOGA número 181 do 22 de setembro de 2023, se publica a resolución do 15 de setembro de 2023, do tribunal designado para cualificar a proba de coñecemento de lingua galega dos procesos...
ANUNCIO: Resultado da proba de coñecemento de lingua galega nos procesos selectivos correspondentes ás prazas dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade do emprego público. Proba de galego nivel celga 4.
20/09/2023
Efectuada a corrección dos exames da proba de coñecemento de lingua galega polo Tribunal designado para cualificar a proba de coñecemento de lingua galega de todos os procesos selectivos...
ANUNCIO relativo á celebración da proba de coñecemento de lingua galega nos procesos selectivos correspondentes ás prazas dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da lei 20/2021, de 28 de decembro, mediante o sistema de concurso, na epe portos de galicia.
07/09/2023
No portal web corporativo da Xunta de Galicia funcionpublica.xunta.gal, se publica o día 31 de agosto de 2023, a Resolución do 29 de agosto de 2023 do tribunal designado para cualificar a proba de...
RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas aos procesos selectivos correspondentes ás prazas dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso.
26/07/2023
A Resolución do 20 de decembro de 2022 (DOG núm. 246, do 28 de decembro) aproba as bases e convoca os procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal da...
RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso, para o ingreso no Grupo I,II,III e IV da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia.
16/01/2023
Por conseguinte, convocase o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso, para ingreso nas seguintes prazas: ...
ANUNCIO do 20 de decembro de 2022 polo que se fan públicas a convocatoria e as bases específicas para a oferta extraordinaria de emprego público 2022, para a estabilización de emprego.
04/01/2023
A presidenta, en virtude das competencias atribuídas pola Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, anuncia a aprobación da convocatoria e das bases específicas para a estabilización do...