Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Anuncio de licitación do Servizo DE “SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LOS PUERTOS DE GALICIA DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA”
07/06/2023
Con data 6 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “Novo dique flotante no porto do Barqueiro".
05/06/2023
Con data 5 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “Dragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao Mirasol e dársena pesqueira. Fase I".
29/05/2023
Con data 29 de maio de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “Sinalización marítima dos accesos á Ría de Muros e Noia"
25/05/2023
Con data 25 de maio de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación do “SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO DE RISCOS LABORAIS DA E.P.E. PORTOS DE GALICIA"
18/04/2023
Con data 18 de abril de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto  e sistema multicriterio, para a contratación do “...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “ORDENACIÓN DE USOS NO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE RAXÓ (Poio, Pondevedra)".
30/03/2023
Con data 30 de marzo de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
ANUNCIO DE LICITACIÓN de o servizo de "PÓLIZAS DE VEHÍCULOS A MOTOR DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA"
21/10/2022
Con data de 20 de Novembro de 2022, faise público no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación mediante procedemento aberto supersimplificado para o servizo de “PÓLIZAS DE...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORAS NO EDIFICIO DA LONXA DE PORTOCUBELO” (A CORUÑA). Expediente PRG-2022-0129
06/09/2022
Con data 5 de setembro de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema mulctiriterio, para a...
Anuncio de licitación, POR LOTES, das OBRAS DE “NOVAS CAPAS DE PAVIMENTOS E REPOSICIÓN DE FIRMES ESGOTADOS NOS PORTOS AUTONÓMICOS " (Expediente PRG-2022-0037).
13/07/2022
Con data 11 de xullo de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
Anuncio de licitación das obras de “MELLORA DO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE FISTERRA" (Expediente PRG-2021-0332).
30/06/2022
Con data 30 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...