Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA DE MEDIOS DE AMARRE E DEFENSAS EN DIVERSOS PORTOS DA ZONA NORTE, CENTRO E SUR" (Expte: PRG-2021-0146)

Con data 11  de xaneiro de 2022 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema multicriterio e expediente anticipado de gasto, para a contratación das obras de “MELLORA DE MEDIOS DE AMARRE E DEFENSAS EN DIVERSOS PORTOS DA ZONA NORTE, CENTRO E SUR”.

  • Expediente PRG-2021-0146, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende os seguintes enlaces:

  1. MEMORIA mellora medios de amarre e defensas en diversos portos.pdf
  2. PLANOS mellora medios de amarre e defensas en diversos portos.pdf
  3. PREGOS mellora medios de amarre e defensas en diversos portos.pdf
  4. PRESUPOSTO mellora medios de amarre e defensas en diversos portos.pdf
  5. PROXECTO mellora medios de amarre e defensas en diversos portos.pdf
  6. ANEXOS mellora medios de amarre e defensas en diversos portos.pdf