Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

"PROXECTO RELATIVO ÁS OBRAS DE " REORDENACION INTERIOR DA LÁMINA DE AUGA DO PORTO DE RIBEIRA” (A CORUÑA)

Publícase, para coñecemento xeral de calquera interesado, o proxecto completo das obras de " REORDENACION INTERIOR DA LÁMINA DE AUGA DO PORTO DE RIBEIRA”, en formato pdf.

 

Así mesmo, infórmase de que o anuncio de licitación das obras relativas ao proxecto de referencia, non suxeitas a regulación harmonizada e co nº de expte. 11/2019/CNTOB, atópase publicado, dende o día 27.12.2019, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:

 

           http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=632469 

 

No dito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguemento.