Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Anuncio de licitación das "OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DE NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO DO PORTO DE CELEIRO” (Expediente PRG-2021-0150)

Con data 16 de xullo de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de ACONDICIONAMENTO DE NAVE DE REPARACIÓN DE REDES NO PEIRAO DO PORTO DE CELEIRO”.

  • Expediente PRG-2021-0150, non suxeito a regulación harmonizada. 

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=802551&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende os seguintes enlaces: