Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Anuncio de licitación das "OBRAS DE MELLORA DA MOVILIDADE E A ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO PORTO DE PALMEIRA (Exp: PRG-2021-0196)".

Con data 25 de febreiro de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “MELLORA DA MOVILIDADE E A ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO PORTO DE PALMEIRA”.

  • Expediente PRG-2021-0196, non suxeito a regulación harmonizada. 

 

Toda á documentación referida a dita licitación, e necesaria para poder preparar ás ofertas, atópase publicado no Perfil de Contratante de Portos de Galicia, ao que se pode acceder a través do seguinte enlace:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: