Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Anuncio de licitación para a “SELECCIÓN DE OFERTA DE PROXECTO CONCESIONAL E POSTERIOR TRAMITACIÓN COMO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OCUPACIÓN DE PARCELA E EDIFICACIÓNS PARA DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES COMERCIAIS PORTUARIAS INHERENTES Á EXPLOTACIÓN E XESTIÓN DA LONXA NO PORTO DE RIBEIRA E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (Exp: PRG-2022-0020)”

Con data 6 de maio de 2022 foi publicada no DOG Nº 88 e no Perfil de Contratante da EPE Portos de Galicia a Resolución do 29 de abril de 2022, da Presidenta da entidade pública empresarial Portos de Galicia, pola que se publica o concurso público, por procedemento aberto e sistema multicriterio, para a "SELECCIÓN DE OFERTA DE PROXECTO CONCESIONAL E POSTERIOR TRAMITACIÓN COMO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OCUPACIÓN DE PARCELA E EDIFICACIÓNS PARA DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES COMERCIAIS PORTUARIAS INHERENTES Á EXPLOTACIÓN E XESTIÓN DA LONXA NO PORTO DE RIBEIRA E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS".

  • Expediente PRG-2022-0020, procedemento aberto sistema multicriterio.

Nos vindeiros días o Anuncio de licitación desta licitación farase público, no SILEX.

 

Toda a documentación referida á dita licitación, e necesaria para poder preparar as ofertas, atópase publicada no Perfil de Contratante de Portos de Galicia, ao que se pode acceder a través do seguinte enlace:                                 

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=804458&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl

 

 

O prazo de presentación de ofertas remata o vindeiro 6 de xuño de 2022