Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Anuncio de licitación do “SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO DE RISCOS LABORAIS DA E.P.E. PORTOS DE GALICIA"

Con data 18 de abril de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto  e sistema multicriterio, para a contratación do Servizo de prevención alleo de riscos laborais da EPE Portos de Galicia”. 

  • Expediente PRG-2022-0007, non suxeito a regulación harmonizada.

 

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na URL seguinte: