Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Acordo do 8 de febreiro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación do edificio da antiga lonxa (12.11.EDF.004), para o desenvolvemento das actividades de almacenaxe de caixas, pertreitos de pesca e vehículos da confraría, formación náutica oficinas de control do marisqueo e almacenaxe, solicitada pola confraría de pescadores de Miño, no dominio público portuario de Miño (código: 12-11-21-C-1).
15/03/2023
Está en trámite a concesión administrativa solicitada pola Confraría de Pescadores de Miño, para a ocupación do edificio 12.11.EDF.004, para o desenvolvemento das actividades de almacenaxe de...
ACORDO do 20 de xaneiro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario soterrado, para a instalación dunha liña de baixa tensión, para a subministración de electricidade, no dominio público portuario de Portocubelo, solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente 12-37-22-C-1).
24/02/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A., da ocupación de dominio público portuario soterrado, para a instalación dunha liña de baixa...
ACORDO do 23 de decembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de superficie e do departamento número 1 do edificio 12.37. EDF.001 (15 departamentos) e substitución das cámaras de conxelación para o desenvolvemento das actividades de servizo de cámaras de conxelación e cursos de formación do ámbito marítimo, solicitada pola Confraría de Pescadores de Lira, no dominio público portuario de Portocubelo (código 12-37-22-C-3)
06/02/2023
Está en trámite a concesión administrativa, solicitada pola Confraría de Pescadores de Lira, para a ocupación de superficie e do departamento nº 1 do edificio 12.37.EDF.001 (15 departamentos) e...
ACORDO de Portos de Galicia pola que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Astilleros Garrido, S.L. dunha concesión administrativa no porto de O Grove.
23/01/2023
A entidade Astilleros Garrido, S.L. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa para ocupar 2.710m2 no dominio público portuario do porto de O Grove con destino a varada e...
Acordo do 5 de decembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada pola Confraría de pescadores de Corcubión, para a ocupación do dominio público portuario en superficie e da construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de pertreitos de pesca, vestiario, aseo e arquivo, no dominio público portuario de Corcubión, (expediente 12-33-22-C-1).
04/01/2023
Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación do dominio público portuario en superficie e a construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de...
Acordo do 24 de novembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa 12-52-88-C-1, outorgada a "ASMECRUZ, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA" para a construción de nave para o servizo de mexilloeiras, no dominio público portuario de Cabo de Cruz.
04/01/2023
Está en trámite unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa outorgada a Asmecruz, Sociedad Cooperativa Gallega,...
ACORDO do 15 de novembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa 12-48-97-C-2, para a construción de nave taller de reparación de motores, no dominio público portuario de Ribeira.
20/12/2022
Está en trámite unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa outorgada a Miguel Piñeiro Pérez, para a construción...
ACORDO do 18 de outubro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete á información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Carrillo y Lago, S.L. para a ocupación das instalacións de dominio público portuario para unha escola de mergullo deportivo e técnico, venda de material de mergullo, mantemento de equipamentos de mergullo e alugamento de embarcacións, no dominio público portuario de Fisterra (expediente 12-32-21-C-1).
24/11/2022
Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación de instalacións no dominio público portuario de Fisterra, de acordo co documento técnico descritivo de obras menores e o plano de...
ACORDO do 23 de maio de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por incremento de superficie ocupada, código MS1:00-10-51.0-VO.O, para a construcción de nova liña soterrada na concesión administrativa de regularización de liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas e centro de transformación, outorgada a Electra del Gayoso, S.L., no dominio público portuario de Camelle.
16/06/2022
Estase a tramitar unha modificación substancial por incremento de superficie da con cesión administrativa para a regularización de liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas...
ACORDO do 23 de marzo de 2022 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da concesión outorgada a Combarromar, S.A. para a construción e explotación de instalacións para a navegación recreativa no porto de Combarro (Poio)
22/04/2022
Logo de solicitude do concesionario Combarromar, S.A., a presidenta de Portos de Galicia acordou o día 8.3.2022 iniciar o trámite de modificación substancial da concesión outorgada a Combarromar,...