Volver ao contido

Publicador de contidos

Acordo do 28 de marzo de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación en superficie e do edificio 12.30.EDF.007 (nave de redes) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade de reparación e almacenaxe de redes e lavado de caixas, solicitada pola Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas, no dominio público portuario de Camariñas.(código: 12-30-18-C-1).
16/05/2023
Consta en trámite unha concesión administrativa, solicitada pola Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas, para a ocupación en superficie e do edificio 12.30.EDF.007 (nave de redes),...
ACORDO do 3 de marzo de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial, por ampliación de prazo inicial por execución de investimentos relevantes (INVEST), código-MS1:I1, para ampliación de prazo extraordinario da concesión administrativa de construción dunha nave para envase, almacenamento de pertreitos, tratamento de pescado e depósito de caixas, outorgada á Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, no dominio público portuario de Ribeira.(código: 12-48-99-C-1)
31/03/2023
Está en trámite unha modificación substancial, por ampliación do prazo inicial por execución de investimentos relevantes (Invest), código-MS1:I1, para ampliación do prazo extraordinario da...
Acordo do 8 de febreiro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación do edificio da antiga lonxa (12.11.EDF.004), para o desenvolvemento das actividades de almacenaxe de caixas, pertreitos de pesca e vehículos da confraría, formación náutica oficinas de control do marisqueo e almacenaxe, solicitada pola confraría de pescadores de Miño, no dominio público portuario de Miño (código: 12-11-21-C-1).
15/03/2023
Está en trámite a concesión administrativa solicitada pola Confraría de Pescadores de Miño, para a ocupación do edificio 12.11.EDF.004, para o desenvolvemento das actividades de almacenaxe de...
ACORDO do 20 de xaneiro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario soterrado, para a instalación dunha liña de baixa tensión, para a subministración de electricidade, no dominio público portuario de Portocubelo, solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente 12-37-22-C-1).
24/02/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A., da ocupación de dominio público portuario soterrado, para a instalación dunha liña de baixa...
ACORDO do 23 de decembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de superficie e do departamento número 1 do edificio 12.37. EDF.001 (15 departamentos) e substitución das cámaras de conxelación para o desenvolvemento das actividades de servizo de cámaras de conxelación e cursos de formación do ámbito marítimo, solicitada pola Confraría de Pescadores de Lira, no dominio público portuario de Portocubelo (código 12-37-22-C-3)
06/02/2023
Está en trámite a concesión administrativa, solicitada pola Confraría de Pescadores de Lira, para a ocupación de superficie e do departamento nº 1 do edificio 12.37.EDF.001 (15 departamentos) e...
ACORDO de Portos de Galicia pola que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Astilleros Garrido, S.L. dunha concesión administrativa no porto de O Grove.
23/01/2023
A entidade Astilleros Garrido, S.L. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa para ocupar 2.710m2 no dominio público portuario do porto de O Grove con destino a varada e...
Acordo do 5 de decembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada pola Confraría de pescadores de Corcubión, para a ocupación do dominio público portuario en superficie e da construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de pertreitos de pesca, vestiario, aseo e arquivo, no dominio público portuario de Corcubión, (expediente 12-33-22-C-1).
04/01/2023
Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación do dominio público portuario en superficie e a construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de...
Acordo do 24 de novembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa 12-52-88-C-1, outorgada a "ASMECRUZ, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA" para a construción de nave para o servizo de mexilloeiras, no dominio público portuario de Cabo de Cruz.
04/01/2023
Está en trámite unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa outorgada a Asmecruz, Sociedad Cooperativa Gallega,...
ACORDO do 15 de novembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa 12-48-97-C-2, para a construción de nave taller de reparación de motores, no dominio público portuario de Ribeira.
20/12/2022
Está en trámite unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa outorgada a Miguel Piñeiro Pérez, para a construción...
ACORDO do 18 de outubro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete á información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Carrillo y Lago, S.L. para a ocupación das instalacións de dominio público portuario para unha escola de mergullo deportivo e técnico, venda de material de mergullo, mantemento de equipamentos de mergullo e alugamento de embarcacións, no dominio público portuario de Fisterra (expediente 12-32-21-C-1).
24/11/2022
Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación de instalacións no dominio público portuario de Fisterra, de acordo co documento técnico descritivo de obras menores e o plano de...