Volver ao contido

Publicador de contidos

ACORDO do 16 de novembro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Algafrés, S.L., para a ocupación de dominio público portuario, para o desenvolvemento de actividades de cultivo intensivo de macroalgas e ourizo de mar, no dominio público portuario de Sada (expediente 12-13-20-C-2).
30/11/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación de dominio público portuario, para o desenvolvemento de actividades de cultivo intensivo de macroalgas e ourizo de mar, no dominio...
ACORDO do 7 de xuño de 2021, da Zona Norte, polo que se somete a información pública a solicitude dunha concesión administrativa dentro do porto de Burela, por parte da mercantil Seafood Legacy Spain, S.L.U., con destino á construcción dunha planta tecnolóxica de cría de salmón
13/08/2021
A sociedade mercantil Seafood Legacy Spain, S.L.U., solicita unha concesión administrativa para ocupación de terreos de dominio público portuario con destino á construción dunha planta tecnolóxica...
ACORDO do 15 de xuño de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución S.A., para a instalación dunha liña eléctrica soterrada de baixa tensión no dominio público portuario de Muxía, (expediente 12-31-20-C-1).
25/06/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a instalación dunha liña eléctrica subterránea de baixa tensión no dominio público portuario de Muxía, de acordo co documento técnico Carpeta...
ACORDO do 4 de xuño de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución S.A., para a instalación dunha liña eléctrica soterrada de baixa tensión no dominio público portuario de Aguiño, (expediente 12-46-21-C-1).
25/06/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a instalación dunha liña eléctrica subterránea de baixa tensión no dominio público portuario de Aguiño, de acordo co documento técnico Carpeta...
ACORDO do 19 de febreiro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Orange España, S.A., para a construción de rede de subministro de telecomunicacións no dominio público portuario de Ribeira (expediente 12-48-21-C-1).
11/03/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a construción dunha rede de subministración de telecomunicacións no dominio público portuario de Ribeira, de acordo cos documentos técnicos...
ACORDO do 18 de xaneiro de 2021 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da concesión outorgada á Asociación Sétima Lista Robaleira de Bueu para a construción e explotación de instalacións de atracada de embarcacións deportivas no porto de Bueu.
15/02/2021
O día 12 de febreiro de 2021 publicouse no Diario Oficial de Galicia o ACORDO do 18 de xaneiro de 2021 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da...
Acordo do 1 de febreiro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Camariñas, para a ocupación dunha edificación con destino a un Museo dos Naufraxios, aulas de formación náutica e cafetería, no dominio público portuario de Camariñas (expediente 12-30-20-C-1)
11/02/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación dunha edificación no dominio público portuario con destino a un Museo dos Naufraxios, aulas de formación náutica e cafetaría, no...
ACORDO do 23 de novembro de 2020 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Seafood Legacy Spain, S.L.U. dunha concesión administrativa no porto de Burela.
29/01/2021
A entidade Seafood Legacy Spain, S.L.U. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto de Burela con destino a construción dunha planta...
Acordo do 1 de outubro de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Miño, para a ocupación adaptación construtiva de edificacións no dominio público portuario para almacenamento de embarcacións náuticas de remo, piragüismo, vela e windsurf e actividades de promoción da náutica deportiva, no dominio público portuario de Miño (expediente 12-11-20-C-1).
12/11/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación e adaptación construtiva de edificacións no dominio público portuario para almacenamento de embarcacións náuticas de remo,...
Acordo do 13 de agosto de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución, S.A., para regularizar unha liña soterrada de media tensión, no dominio público portuario de Sada. (expediente 12-31-19-C-1)
11/09/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa para regularización unha liña soterrada de media tensión, no dominio público portuario de Sada-Fontán, de acordo cun plano de superficies e usos,...