Volver ao contido

Publicador de contidos

Acordo do 5 de decembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada pola Confraría de pescadores de Corcubión, para a ocupación do dominio público portuario en superficie e da construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de pertreitos de pesca, vestiario, aseo e arquivo, no dominio público portuario de Corcubión, (expediente 12-33-22-C-1).
04/01/2023
Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación do dominio público portuario en superficie e a construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de...
Acordo do 24 de novembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa 12-52-88-C-1, outorgada a "ASMECRUZ, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA" para a construción de nave para o servizo de mexilloeiras, no dominio público portuario de Cabo de Cruz.
04/01/2023
Está en trámite unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa outorgada a Asmecruz, Sociedad Cooperativa Gallega,...
ACORDO do 15 de novembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa 12-48-97-C-2, para a construción de nave taller de reparación de motores, no dominio público portuario de Ribeira.
20/12/2022
Está en trámite unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario superior ao máximo establecido na concesión administrativa outorgada a Miguel Piñeiro Pérez, para a construción...
ACORDO do 18 de outubro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete á información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Carrillo y Lago, S.L. para a ocupación das instalacións de dominio público portuario para unha escola de mergullo deportivo e técnico, venda de material de mergullo, mantemento de equipamentos de mergullo e alugamento de embarcacións, no dominio público portuario de Fisterra (expediente 12-32-21-C-1).
24/11/2022
Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación de instalacións no dominio público portuario de Fisterra, de acordo co documento técnico descritivo de obras menores e o plano de...
ACORDO do 23 de maio de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por incremento de superficie ocupada, código MS1:00-10-51.0-VO.O, para a construcción de nova liña soterrada na concesión administrativa de regularización de liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas e centro de transformación, outorgada a Electra del Gayoso, S.L., no dominio público portuario de Camelle.
16/06/2022
Estase a tramitar unha modificación substancial por incremento de superficie da con cesión administrativa para a regularización de liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas...
ACORDO do 23 de marzo de 2022 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da concesión outorgada a Combarromar, S.A. para a construción e explotación de instalacións para a navegación recreativa no porto de Combarro (Poio)
22/04/2022
Logo de solicitude do concesionario Combarromar, S.A., a presidenta de Portos de Galicia acordou o día 8.3.2022 iniciar o trámite de modificación substancial da concesión outorgada a Combarromar,...
ACORDO do 16 de novembro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Algafrés, S.L., para a ocupación de dominio público portuario, para o desenvolvemento de actividades de cultivo intensivo de macroalgas e ourizo de mar, no dominio público portuario de Sada (expediente 12-13-20-C-2).
30/11/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación de dominio público portuario, para o desenvolvemento de actividades de cultivo intensivo de macroalgas e ourizo de mar, no dominio...
ACORDO do 7 de xuño de 2021, da Zona Norte, polo que se somete a información pública a solicitude dunha concesión administrativa dentro do porto de Burela, por parte da mercantil Seafood Legacy Spain, S.L.U., con destino á construcción dunha planta tecnolóxica de cría de salmón
13/08/2021
A sociedade mercantil Seafood Legacy Spain, S.L.U., solicita unha concesión administrativa para ocupación de terreos de dominio público portuario con destino á construción dunha planta tecnolóxica...
ACORDO do 15 de xuño de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución S.A., para a instalación dunha liña eléctrica soterrada de baixa tensión no dominio público portuario de Muxía, (expediente 12-31-20-C-1).
25/06/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a instalación dunha liña eléctrica subterránea de baixa tensión no dominio público portuario de Muxía, de acordo co documento técnico Carpeta...
ACORDO do 4 de xuño de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución S.A., para a instalación dunha liña eléctrica soterrada de baixa tensión no dominio público portuario de Aguiño, (expediente 12-46-21-C-1).
25/06/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a instalación dunha liña eléctrica subterránea de baixa tensión no dominio público portuario de Aguiño, de acordo co documento técnico Carpeta...