Volver ao contido

Publicador de contidos

ACORDO do 22 de agosto de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación en superficie e do edificio 12.50.edf.008 (naves Escurís) e soto do edificio 12.50. edf.016 (casa Escurís), para o desenvolvemento da actividade de oficinas e invernaxe de embarcacións, solicitada por Pérez Queiruga e Hijos, S.L. no dominio público portuario da Pobra do Caramiñal (código 12-50-22-C-1).
14/09/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por Pérez Queiruga e Hijos, S.L. para a ocupación en superficie e do edificio 12.50.edf.008 (naves Escurís) e soto do edificio...
Acordo do 15 de maio de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial, por incremento da superficie ocupada (s) e por cambio no obxecto (o), código MS1:O1-I0-S1.0-V0, de concesión administrativa de ocupación en superficie, dun edificio titularidade do interesado e construción dun peche de predio, para o desenvolvemento da actividade de garda e reparación de dornas, oficinas, manobras e aparcadoiro, outorgada á Asociación Cultural Lajareu por Barlovento, no dominio público portuario de Ribeira (código 12-48-00-C-1)
08/08/2023
Está en trámite unha modificación substancial, por ampliación da superficie ocupada e por cambio no obxecto, código MS1:O1-I0-S1.0-V0, da concesión administrativa de ocupación do dominio público...
ACORDO do 30 de xuño de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación en superficie e do edificio 12.21.EDF.012 (quiosco) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade de venda de prensa, bebidas e snacks, por Víctor Manuel Lema Serantes, no dominio público portuario de Laxe.(Codigo: 12-21-23-C-1).
07/08/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por Víctor Manuel Lema Serantes, para a ocupación en superficie e do edificio 12.21.EDF.012 (quiosco) titularidade de Portos de Galicia...
ACORDO do 15 de maio de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Pérez Queiruga e hijos, S.L. dunha concesión administrativa no porto de A Pobra do Caramiñal.
22/05/2023
ACORDO do 15 de maio de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Pérez Queiruga e hijos, S.L. dunha concesión administrativa no porto de...
Acordo do 28 de marzo de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación en superficie e do edificio 12.30.EDF.007 (nave de redes) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade de reparación e almacenaxe de redes e lavado de caixas, solicitada pola Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas, no dominio público portuario de Camariñas.(código: 12-30-18-C-1).
16/05/2023
Consta en trámite unha concesión administrativa, solicitada pola Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas, para a ocupación en superficie e do edificio 12.30.EDF.007 (nave de redes),...
ACORDO do 3 de marzo de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial, por ampliación de prazo inicial por execución de investimentos relevantes (INVEST), código-MS1:I1, para ampliación de prazo extraordinario da concesión administrativa de construción dunha nave para envase, almacenamento de pertreitos, tratamento de pescado e depósito de caixas, outorgada á Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, no dominio público portuario de Ribeira.(código: 12-48-99-C-1)
31/03/2023
Está en trámite unha modificación substancial, por ampliación do prazo inicial por execución de investimentos relevantes (Invest), código-MS1:I1, para ampliación do prazo extraordinario da...
Acordo do 8 de febreiro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación do edificio da antiga lonxa (12.11.EDF.004), para o desenvolvemento das actividades de almacenaxe de caixas, pertreitos de pesca e vehículos da confraría, formación náutica oficinas de control do marisqueo e almacenaxe, solicitada pola confraría de pescadores de Miño, no dominio público portuario de Miño (código: 12-11-21-C-1).
15/03/2023
Está en trámite a concesión administrativa solicitada pola Confraría de Pescadores de Miño, para a ocupación do edificio 12.11.EDF.004, para o desenvolvemento das actividades de almacenaxe de...
ACORDO do 20 de xaneiro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario soterrado, para a instalación dunha liña de baixa tensión, para a subministración de electricidade, no dominio público portuario de Portocubelo, solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente 12-37-22-C-1).
24/02/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A., da ocupación de dominio público portuario soterrado, para a instalación dunha liña de baixa...
ACORDO do 23 de decembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de superficie e do departamento número 1 do edificio 12.37. EDF.001 (15 departamentos) e substitución das cámaras de conxelación para o desenvolvemento das actividades de servizo de cámaras de conxelación e cursos de formación do ámbito marítimo, solicitada pola Confraría de Pescadores de Lira, no dominio público portuario de Portocubelo (código 12-37-22-C-3)
06/02/2023
Está en trámite a concesión administrativa, solicitada pola Confraría de Pescadores de Lira, para a ocupación de superficie e do departamento nº 1 do edificio 12.37.EDF.001 (15 departamentos) e...
ACORDO de Portos de Galicia pola que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Astilleros Garrido, S.L. dunha concesión administrativa no porto de O Grove.
23/01/2023
A entidade Astilleros Garrido, S.L. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa para ocupar 2.710m2 no dominio público portuario do porto de O Grove con destino a varada e...