Volver ao contido

Publicador de contidos

ACORDO do 18 de outubro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete á información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Carrillo y Lago, S.L. para a ocupación das instalacións de dominio público portuario para unha escola de mergullo deportivo e técnico, venda de material de mergullo, mantemento de equipamentos de mergullo e alugamento de embarcacións, no dominio público portuario de Fisterra (expediente 12-32-21-C-1).
24/11/2022
Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación de instalacións no dominio público portuario de Fisterra, de acordo co documento técnico descritivo de obras menores e o plano de...
ACORDO do 23 de maio de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por incremento de superficie ocupada, código MS1:00-10-51.0-VO.O, para a construcción de nova liña soterrada na concesión administrativa de regularización de liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas e centro de transformación, outorgada a Electra del Gayoso, S.L., no dominio público portuario de Camelle.
16/06/2022
Estase a tramitar unha modificación substancial por incremento de superficie da con cesión administrativa para a regularización de liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas...
ACORDO do 23 de marzo de 2022 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da concesión outorgada a Combarromar, S.A. para a construción e explotación de instalacións para a navegación recreativa no porto de Combarro (Poio)
22/04/2022
Logo de solicitude do concesionario Combarromar, S.A., a presidenta de Portos de Galicia acordou o día 8.3.2022 iniciar o trámite de modificación substancial da concesión outorgada a Combarromar,...
ACORDO do 16 de novembro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Algafrés, S.L., para a ocupación de dominio público portuario, para o desenvolvemento de actividades de cultivo intensivo de macroalgas e ourizo de mar, no dominio público portuario de Sada (expediente 12-13-20-C-2).
30/11/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación de dominio público portuario, para o desenvolvemento de actividades de cultivo intensivo de macroalgas e ourizo de mar, no dominio...
ACORDO do 7 de xuño de 2021, da Zona Norte, polo que se somete a información pública a solicitude dunha concesión administrativa dentro do porto de Burela, por parte da mercantil Seafood Legacy Spain, S.L.U., con destino á construcción dunha planta tecnolóxica de cría de salmón
13/08/2021
A sociedade mercantil Seafood Legacy Spain, S.L.U., solicita unha concesión administrativa para ocupación de terreos de dominio público portuario con destino á construción dunha planta tecnolóxica...
ACORDO do 15 de xuño de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución S.A., para a instalación dunha liña eléctrica soterrada de baixa tensión no dominio público portuario de Muxía, (expediente 12-31-20-C-1).
25/06/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a instalación dunha liña eléctrica subterránea de baixa tensión no dominio público portuario de Muxía, de acordo co documento técnico Carpeta...
ACORDO do 4 de xuño de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución S.A., para a instalación dunha liña eléctrica soterrada de baixa tensión no dominio público portuario de Aguiño, (expediente 12-46-21-C-1).
25/06/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a instalación dunha liña eléctrica subterránea de baixa tensión no dominio público portuario de Aguiño, de acordo co documento técnico Carpeta...
ACORDO do 19 de febreiro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Orange España, S.A., para a construción de rede de subministro de telecomunicacións no dominio público portuario de Ribeira (expediente 12-48-21-C-1).
11/03/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a construción dunha rede de subministración de telecomunicacións no dominio público portuario de Ribeira, de acordo cos documentos técnicos...
ACORDO do 18 de xaneiro de 2021 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da concesión outorgada á Asociación Sétima Lista Robaleira de Bueu para a construción e explotación de instalacións de atracada de embarcacións deportivas no porto de Bueu.
15/02/2021
O día 12 de febreiro de 2021 publicouse no Diario Oficial de Galicia o ACORDO do 18 de xaneiro de 2021 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da...
Acordo do 1 de febreiro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Camariñas, para a ocupación dunha edificación con destino a un Museo dos Naufraxios, aulas de formación náutica e cafetería, no dominio público portuario de Camariñas (expediente 12-30-20-C-1)
11/02/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación dunha edificación no dominio público portuario con destino a un Museo dos Naufraxios, aulas de formación náutica e cafetaría, no...