Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 18 no porto de Camariñas.
02/11/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia  para a presentación polos...
Anuncio de licitación do Servizo de “Selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de dominio público portuario no porto de Tragove (Cambados) para explotación de edificación e instalacións anexas para actividade de acuicultura e outras complementarias ás portuarias".
06/09/2023
Con data 6 de setembro de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 16 e nave "C" de redes no porto de Lorbé.
22/06/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia , para a presentación polos...
Anuncio de licitación do concurso de “Selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de DPP en varios portos para explotación edificacións destinadas a bar/cafetería en Burela, Cedeira, Ortigueira, San Pedro de Visma, a Pobra do Caramiñal, Baiona, A Pasaxe".
14/06/2023
Con data 14 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización dos departamentos Nº 3-4-5-8-14 e Nº 15 no porto de pontedeume.
25/05/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia para a presentación polos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 2 no dominio público portuario do Pindo.
27/04/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia para a presentación polos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización dos departamentos Nº 0 e Nº 12 vello no Porto de Fisterra.
27/04/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia para a presentación polos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 11 no Porto de Corme.
08/03/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia para a presentación polos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización dos departamentos Nº 20 novo, Nº 60 novo e Nº 63 novo, para mexilloeiros no Porto de Rianxo.
28/02/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia , para a presentación polos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización dos departamentos, Nº 20 novo, Nº 60 novo, Nº 63 novo e Nº 69 novo, para mexilloeiros no porto de Rianxo.
25/10/2022
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia , para a presentación polos...