Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de dominio público portuario en varios portos autonómicos para explotación de instalacións de subministro de combustible en Meloxo, Santo Tomé (Cambados), Ribeira (2) e Portocubelo (lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 e lote 5)
16/04/2024
Con data martes 16 de abril de 2024, foi publicado, directa e automáticamente dende PLATIÓN, no Perfil de Contratante e na Plataforma Silex, o correspondente anuncio de licitación "Selección...
Contratación, mediante procedemento aberto , sistema multicriterio, para a selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesión administrativa de duas naves de almacenaxe de mercadorias expedidas por via maritima no peirao comercial do porto de Ribadeo (lote único).
12/04/2024
Con data venres 12  de abril de 2024, foi publicado, directa e automáticamente dende PLATIÓN, no Perfil de Contratante e na Plataforma Silex, o correspondente Anuncio de licitación...
Contratación mediante procedemento aberto , sistema multicriterio, para a selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesión administrativas dunha nave para usos complementarios os portuarios no porto de Sada
12/04/2024
Con data venres 12  de abril de 2024, foi publicado, directa e automáticamente dende PLATIÓN, no Perfil de Contratante e na Plataforma Silex, o correspondente Anuncio de licitación ...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización de departamentos novos, no porto de Rianxo.
16/03/2024
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia  para a presentación polos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 18 no porto de Camariñas.
02/11/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia  para a presentación polos...
Anuncio de licitación do Servizo de “Selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de dominio público portuario no porto de Tragove (Cambados) para explotación de edificación e instalacións anexas para actividade de acuicultura e outras complementarias ás portuarias".
06/09/2023
Con data 6 de setembro de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 16 e nave "C" de redes no porto de Lorbé.
22/06/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia , para a presentación polos...
Anuncio de licitación do concurso de “Selección de ofertas de proxecto concesional e posterior tramitación como concesións administrativas de ocupación de DPP en varios portos para explotación edificacións destinadas a bar/cafetería en Burela, Cedeira, Ortigueira, San Pedro de Visma, a Pobra do Caramiñal, Baiona, A Pasaxe".
14/06/2023
Con data 14 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización dos departamentos Nº 3-4-5-8-14 e Nº 15 no porto de pontedeume.
25/05/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia para a presentación polos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 2 no dominio público portuario do Pindo.
27/04/2023
Mediante o presente anuncio procedese á apertura dun prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia para a presentación polos...