Volver ao contido

Publicador de contidos

Servizo especial de manipulación da carga, que comprende a carga, a estiba, a descarga, a desestiba e o transbordo de mercadorías
04/11/2021
Anúnciase que o Consello Reitor da entidade pública empresarial Portos de Galicia, ao abeiro das competencias que a ese órgano lle confiren o artigo 13.f) e o 116.2 da Lei 6/2017, do 12 de...
Servizo especial de Autoprestación de servizo portuario especial ao pasaxe nas infraestruturas portuarias competencia da comunidade autónoma de Galicia
04/11/2021
Anúnciase que o Consello Reitor da entidade pública empresarial Portos de Galicia, ao abeiro das competencias que a ese órgano lle confiren o artigo 13.f) e o 116.2 da Lei 6/2017, do 12 de...