Volver ao contido

Publicador de contidos

ANUNCIO de licitación do "Servizo integral de xestion informatica e oficina técnica de proxectos tic da epe portos de galicia".
06/05/2024
Con data luns 6 de maio de 2024, foi publicado, previo preceptivo envío ao DOUE, directa e automáticamente dende PLATIÓN, no Perfil de Contratante e na Plataforma Silex, o correspondente anuncio...
Servizo portuario de practicaxe e amarre nos portos de Cee, Laxe e Corcubión
08/03/2022
RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se publica o prego de prescricións particulares do servizo portuario de practicaxe nos portos de Laxe, Cee e Corcubión, así como o seu acordo de...
Servizo portuario de practicaxe e amarre no porto de Ribadeo
08/03/2022
RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se publica o prego de prescricións particulares do servizo portuario de practicaxe no porto de Ribadeo, así como o seu acordo de aprobación. O...
Servizo portuario de practicaxe e amarre nos portos de Cariño, Celeiro e Burela
08/03/2022
RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se publica o prego de prescricións particulares do servizo portuario de practicaxe nos portos de Cariño, Burela e Viveiro, así como o seu acordo de...