Volver ao contido

Publicador de contidos

“Obra de dragaxe no Porto de Canido” (Oia-Pontevedra), Expediente 10/2020/CNTOB
27/11/2020
O día 27/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo) para a contratación da "Obra de dragaxe no...
Servizo auxiliar para o manexo da comporta da dársena interior de Malpica e dos guindastres do porto de Malpica e esporadicamente Caión
19/11/2020
A día 19/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto uniicriterio supersimplificado para a contratación do “Servizo auxiliar para o manexo da...
Actualización, adquisición e soporte software de licenzas de Autodesk AutoCAD para a Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
18/11/2020
O día 18/11/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación da subministración de “Actualización, adquisición e soporte...
Obra de reposición da cuberta na Lonxa de Muxia (A Coruña) - Expediente: 12/2020/CNTOB
05/11/2020
O día 05/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da “ Obra de reposición da cuberta na Lonxa de Muxia (A...
Obra de dragaxe no Porto de Carril (Pontevedra) - Expediente: 15/2020/CNTOB
05/11/2020
O día 5/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da "Obra de dragaxe no Porto de Carril" (Pontevedra) ...
Obra de reforma, mellora de instalacions aboiantes de atraque no porto de O Testal” (A Coruña). Expediente 14/2020/CNTOB
04/11/2020
O día 4/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a lici tación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da “Obra de reforma, mellora de instalacions aboiantes...
Servizo de plans de adaptación ao cambio climático dos portos xestionados pola Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
29/10/2020
O dia 29/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación do Servizo de plans de adaptación ao cambio climático dos...
Servizo de vixilancia integral e control de accesos nas instalacións portuarias dependentes da E.P.E. Portos de Galicia suxeitas á aplicación do código internacional para a protección dos buques e das instalacions portuarias (código PBIP), suxeito a regulación harmonizada
29/10/2020
O dia 29/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación do Servizo de vixilancia integral e control de accesos nas...
Obras de "Reposición de elementos de protección en varios portos"
22/10/2020
O día 22/10/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación das obras de " Reposición de elementos de protección en...
Obras de "Mellora de defensas e escalas nos portos de Muxía, Camariñas e Ribeira"
22/10/2020
O día 22/10/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación das obras de " Mellora de defensas e escalas nos portos de...