Volver ao contido

Publicador de contidos

ACORDO do 19 de febreiro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Orange España, S.A., para a construción de rede de subministro de telecomunicacións no dominio público portuario de Ribeira (expediente 12-48-21-C-1).
11/03/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a construción dunha rede de subministración de telecomunicacións no dominio público portuario de Ribeira, de acordo cos documentos técnicos...
ACORDO do 18 de xaneiro de 2021 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da concesión outorgada á Asociación Sétima Lista Robaleira de Bueu para a construción e explotación de instalacións de atracada de embarcacións deportivas no porto de Bueu.
15/02/2021
O día 12 de febreiro de 2021 publicouse no Diario Oficial de Galicia o ACORDO do 18 de xaneiro de 2021 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial da...
Acordo do 1 de febreiro de 2021, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Camariñas, para a ocupación dunha edificación con destino a un Museo dos Naufraxios, aulas de formación náutica e cafetería, no dominio público portuario de Camariñas (expediente 12-30-20-C-1)
11/02/2021
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación dunha edificación no dominio público portuario con destino a un Museo dos Naufraxios, aulas de formación náutica e cafetaría, no...
ACORDO do 23 de novembro de 2020 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Seafood Legacy Spain, S.L.U. dunha concesión administrativa no porto de Burela.
29/01/2021
A entidade Seafood Legacy Spain, S.L.U. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto de Burela con destino a construción dunha planta...
Acordo do 1 de outubro de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Miño, para a ocupación adaptación construtiva de edificacións no dominio público portuario para almacenamento de embarcacións náuticas de remo, piragüismo, vela e windsurf e actividades de promoción da náutica deportiva, no dominio público portuario de Miño (expediente 12-11-20-C-1).
12/11/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa para a ocupación e adaptación construtiva de edificacións no dominio público portuario para almacenamento de embarcacións náuticas de remo,...
Acordo do 13 de agosto de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Unión Fenosa Distribución, S.A., para regularizar unha liña soterrada de media tensión, no dominio público portuario de Sada. (expediente 12-31-19-C-1)
11/09/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa para regularización unha liña soterrada de media tensión, no dominio público portuario de Sada-Fontán, de acordo cun plano de superficies e usos,...
Anuncio do trámite de información pública do proxecto de estabilización da praia da Pescadoira en Bueu
01/09/2020
O DOG 177 do martes 1 de setembro de 2020 publica o anuncio do 27 de xullo de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de estabilización da praia da...
ACORDO do 27 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario, da concesión outorgada a Puerto Deportivo de Sada, S.L. para a explotación dunhas instalacións náutico recreativas no porto de Sada
04/08/2020
O día 4 de agosto de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo do 27 de maio de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación...
ACORDO do 24 de xuño de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario e prórroga, da concesión outorgada a Nauta Sanxenxo, S.L. para a construción e explotación dun porto deportivo no porto de Sanxenxo.
06/07/2020
O día 06 de xullo de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo do 24 de xuño de 2020 polo que se somete a información pública a solicitude de modificación substancial, por...
ACORDO do 12 de marzo de 2020, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por José Luis Naveiras Fragas para a instalación dunha caseta-contedor de venda de xeados no dominio público portuario de Sada (expediente 12-13-20-C-1).
29/06/2020
Estase a tramitar unha concesión administrativa solicitada por José Luis Naveiras Fraga para a instalación dunha caseta-contedor de venda de xeados no dominio público portuario de Sada, de...