Volver ao contido

Publicador de contidos

Acordo do 30 de setembro de 2019, da Zona Centro, polo que se somete a información pública da tramitación dunha ampliación de prazo extraordinario, superior a o máximo establecido, na concesión administrativa otorgada a “Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia Limitada”, para a construción de almacenes para servizo de armadores (bloques A y C), no dominio público portuario de Ribeira (expediente 12-48-87-C-3).
02/12/2019
Estase a tramitar unha ampliación de prazo extraordinario, superior a o máximo establecido na concesión administrativa outorgada á Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia Limitada, para...
Acordo do 1 de xullo de 2019, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa para a ocupación de terreos portuarios para a construción de nave para taller de reparación e mantemento de barcos e motores mariños, no dominio público portuario de Ribeira, solicitada por Miguel Piñeiro Pérez (expediente 12-48-18-C-2).
05/08/2019
Estase tramitando unha concesión administrativa a favor de Miguel Piñeiro Pérez para a ocupación de terreos portuarios para a construción de nave para taller de reparación e mantemento de barcos...