Volver ao contido

Publicador de contidos

ACORDO do 2 de febreiro de 2024, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación do dpp polas ramplas e os edificios 12.55.EDF.012 (nave estaleiros1) e 12.55.EDF.013 (nave estaleiros3)
29/02/2024
ACORDO do 2 de febreiro de 2024, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación do D.P.P. polas ramplas e os edificios...
ACORDO de 14 de decembro de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por PESCADONA, S.A.U. dunha concesión administrativa no porto de Vilaxoán
02/01/2024
ACORDO do 14 de decembro de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Pescadona, S.A.U. dunha concesión administrativa no porto de...
Acordo do 11 de outubro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación do dpp en superficie e do edificio 12.31.edf.001 (almacén anexo á lonxa) para o desenvolvemento de actividades de almacén de aparellos de pesca, solicitada por Víctor Manuel Haz Soneiras, no dominio público portuario de Muxía (código: 12-31-22-C-1).
09/11/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por Víctor Manuel Haz Sonei­ras, para a ocupación en superficie e do edificio 12.31.EDF.001 (almacén anexo á lonxa), de titularidade de...
ANUNCIO do 3 de outubro de 2023 de trámite de información pública do estudo de impacto ambiental da dragaxe no porto de Foz (expediente PRG-2022-0098).
08/11/2023
De conformidade co artigo 36 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental (BOE núm. 296, do 11 de decembro), sométese o trámite de información pública o estudo de impacto ambiental...
ACORDO do 22 de agosto de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación en superficie e do edificio 12.50.edf.008 (naves Escurís) e soto do edificio 12.50. edf.016 (casa Escurís), para o desenvolvemento da actividade de oficinas e invernaxe de embarcacións, solicitada por Pérez Queiruga e Hijos, S.L. no dominio público portuario da Pobra do Caramiñal (código 12-50-22-C-1).
14/09/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por Pérez Queiruga e Hijos, S.L. para a ocupación en superficie e do edificio 12.50.edf.008 (naves Escurís) e soto do edificio...
Acordo do 15 de maio de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial, por incremento da superficie ocupada (s) e por cambio no obxecto (o), código MS1:O1-I0-S1.0-V0, de concesión administrativa de ocupación en superficie, dun edificio titularidade do interesado e construción dun peche de predio, para o desenvolvemento da actividade de garda e reparación de dornas, oficinas, manobras e aparcadoiro, outorgada á Asociación Cultural Lajareu por Barlovento, no dominio público portuario de Ribeira (código 12-48-00-C-1)
08/08/2023
Está en trámite unha modificación substancial, por ampliación da superficie ocupada e por cambio no obxecto, código MS1:O1-I0-S1.0-V0, da concesión administrativa de ocupación do dominio público...
ACORDO do 30 de xuño de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación en superficie e do edificio 12.21.EDF.012 (quiosco) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade de venda de prensa, bebidas e snacks, por Víctor Manuel Lema Serantes, no dominio público portuario de Laxe.(Codigo: 12-21-23-C-1).
07/08/2023
Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por Víctor Manuel Lema Serantes, para a ocupación en superficie e do edificio 12.21.EDF.012 (quiosco) titularidade de Portos de Galicia...
ACORDO do 15 de maio de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Pérez Queiruga e hijos, S.L. dunha concesión administrativa no porto de A Pobra do Caramiñal.
22/05/2023
ACORDO do 15 de maio de 2023 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Pérez Queiruga e hijos, S.L. dunha concesión administrativa no porto de...
Acordo do 28 de marzo de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación en superficie e do edificio 12.30.EDF.007 (nave de redes) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade de reparación e almacenaxe de redes e lavado de caixas, solicitada pola Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas, no dominio público portuario de Camariñas.(código: 12-30-18-C-1).
16/05/2023
Consta en trámite unha concesión administrativa, solicitada pola Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas, para a ocupación en superficie e do edificio 12.30.EDF.007 (nave de redes),...
ACORDO do 3 de marzo de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial, por ampliación de prazo inicial por execución de investimentos relevantes (INVEST), código-MS1:I1, para ampliación de prazo extraordinario da concesión administrativa de construción dunha nave para envase, almacenamento de pertreitos, tratamento de pescado e depósito de caixas, outorgada á Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, no dominio público portuario de Ribeira.(código: 12-48-99-C-1)
31/03/2023
Está en trámite unha modificación substancial, por ampliación do prazo inicial por execución de investimentos relevantes (Invest), código-MS1:I1, para ampliación do prazo extraordinario da...