Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Servizo especial de Autoprestación de servizo portuario especial ao pasaxe nas infraestruturas portuarias competencia da comunidade autónoma de Galicia

Anúnciase que o Consello Reitor da entidade pública empresarial Portos de Galicia, ao abeiro das competencias que a ese órgano lle confiren o artigo 13.f) e o 116.2 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, aprobou o prego de condicións xerais polas que se rexerá a autoprestación de servizo portuario especial á pasaxe nas infraestruturas portuarias competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pode consultar a seguinte información relacionada: