Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Servizo especial de manipulación da carga, que comprende a carga, a estiba, a descarga, a desestiba e o transbordo de mercadorías

Anúnciase que o Consello Reitor da entidade pública empresarial Portos de Galicia, ao abeiro das competencias que a ese órgano lle confiren o artigo 13.f) e o 116.2 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, aprobou o prego de condicións xerais polas que se rexerá a prestación do servizo de carga, estiba, desestiba, descarga e transbordo de mercadorías en portos e instalacións portuarias de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pode consultar a seguinte información relacionada: