Volver ao contido

Contido web

Facturación electrónica

Dende o 15 de xaneiro de 2015 as sociedades mercantís que tributen en España están obrigadas a presentar as súas facturas ás Administracións Públicas en formato electrónico.
 
A fin de permitir este tipo de facturación a Entidade Empresarial Portos de Galicia adheriuse ó Sistema Electrónico de Facturación da Comunidade Autónoma de Galicia (SEF). Pode acceder ó seu Punto Xeral de Entrada de Facturas pulsando nesta ligazón.
 
Logotipo do SEF
 
Os datos de Portos de Galicia que pode precisar para presentar a través do SEF unha factura para esta entidade son:
 
 • Receptor: Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
 • CIF: Q6550023C
 • Consellería / entidade: Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
 • Órgano de contratación: Presidencia de Portos de Galicia
 • Unidade de contratación: Departamento de contabilidade e tesourería / Servizos xerais
 • Código interno SEF: 1065
 • Códigos DIR3:
  • Oficina contable: A12017200
  • Órgano xestor: A12017200
  • Unidade tramitadora: GE0011237