Volver ao contido

Manual de Identidade Corporativa

Nesta páxina mostrámoslle o manual de imaxe corporativa do ente público Portos de Galicia. Nel atópanse todas as normas operativas ás que debe atenerse Portos de Galicia e que se rixe por exemplos visuais determinados. Existe unha detallada presentación do logotipo, variacións de tamaño e de cor e demais disposicións para os distintivos externos, os medios de transporte, estruturas e sinaletica de oficinas e edificios, entre outros.