Volver ao contido

Publicador de contidos

Anuncio de licitación das OBRAS DE “ORDENACIÓN DE USOS NO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE RAXÓ (Poio, Pondevedra)".
30/03/2023
Con data 30 de marzo de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
ANUNCIO DE LICITACIÓN de o servizo de "PÓLIZAS DE VEHÍCULOS A MOTOR DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA"
21/10/2022
Con data de 20 de Novembro de 2022, faise público no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación mediante procedemento aberto supersimplificado para o servizo de “PÓLIZAS DE...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORAS NO EDIFICIO DA LONXA DE PORTOCUBELO” (A CORUÑA). Expediente PRG-2022-0129
06/09/2022
Con data 5 de setembro de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema mulctiriterio, para a...
Anuncio de licitación, POR LOTES, das OBRAS DE “NOVAS CAPAS DE PAVIMENTOS E REPOSICIÓN DE FIRMES ESGOTADOS NOS PORTOS AUTONÓMICOS " (Expediente PRG-2022-0037).
13/07/2022
Con data 11 de xullo de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
Anuncio de licitación das obras de “MELLORA DO VIAL DE ACCESO AO PORTO DE FISTERRA" (Expediente PRG-2021-0332).
30/06/2022
Con data 30 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
“Anuncio de licitación da “SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA A ILUMINACIÓN SOSTIBLE DE DIFERENTES INSTALACIÓNS PORTUARIAS DEPENDENTES DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA (EPPG)”, COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA-FEMP, (Expediente PRG-2022-0131)
29/06/2022
Con data 29 de xuño de 2022 foi enviado ao Diario Oficial da Unión Europea o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto e sistema multicriterio, para a contratación da "SUBMINISTRACIÓN E...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “RENOVACIÓN INTEGRAL DOS PAVIMENTOS DE PANTALÁNS PARA MELLORA DA SEGURIDADE EN VARIAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS” (Expediente PRG-2022-0101).
27/06/2022
Con data 27 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DA LONXA DE PORTOSÍN" (Expediente: PRG-2021-0105)
13/06/2022
Con data 13 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “AMPLIACIÓN DA NAVE DE REDES NO PORTO DE BUEU" (Expediente PRG-2021-0080).
13/06/2022
Con data 13 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
Anuncio de licitación das OBRAS DE "MELLORA CONDICIÓNS ACCESIBILIDADE EN RÚA MONTERO RÍOS E PEIRAO PASAXEIROS EN BUEU" (Expediente PRG-2022-0030)
10/06/2022
Con data 10 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...