Volver ao contido

Publicador de contidos

Anuncio de licitación das OBRAS DE "REPOSICIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMEMENTO DA LONXA DE MUROS" (Expediente PRG-2022-0066)
10/06/2022
Con data 9 de xuño de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación do “SUBMINISTRO DE VESTIARIO, ROUPA DE TRABALLO E CALZADO PARA O PERSOAL DA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA” (Exp: PRG-2022-0069)
20/05/2022
Con data 20 de maio de 2022 foi publicado no Perfil de Contratante da EPE Portos de Galicia o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto e sistema multicriterio, relativo á contratación...
Anuncio de licitación para a “SELECCIÓN DE OFERTA DE PROXECTO CONCESIONAL E POSTERIOR TRAMITACIÓN COMO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OCUPACIÓN DE PARCELA E EDIFICACIÓNS PARA DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES COMERCIAIS PORTUARIAS INHERENTES Á EXPLOTACIÓN E XESTIÓN DA LONXA NO PORTO DE RIBEIRA E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (Exp: PRG-2022-0020)”
06/05/2022
Con data 6 de maio de 2022 foi publicada no DOG Nº 88 e no Perfil de Contratante da EPE Portos de Galicia a Resolución do 29 de abril de 2022, da Presidenta da entidade pública empresarial Portos...
Anuncio de licitación das "OBRAS DE MELLORA DA MOVILIDADE E A ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO PORTO DE PALMEIRA (Exp: PRG-2021-0196)".
25/02/2022
Con data 25 de febreiro de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a...
Anuncio de licitación do "SERVIZO AUXILIAR PARA O MANEXO DA COMPORTA DA DÁRSENA INTERIOR DE MALPICA E DOS GUINDASTRES DO PORTO DE MALPICA E CAIÓN" (Exp: PRG-2022-0012)
14/02/2022
Con data 14 de febreiro de 2022 foi publicado no Perfil de Contratante da EPE Portos de Galicia o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado abreviado (supersimplificado) e...
Anuncio de licitación do “CONCURSO ABERTO DE IDEAS PARA A REMODELACIÓN DOS TERREOS QUE OCUPA O PORTO DE PORTONOVO E A SÚA CONTORNA NO CONCELLO DE SANXENXO (PONTEVEDRA)” (Expte: PRG-2021-0243)
26/01/2022
C on data 26 de xaneiro de 2022 foi publicado na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia (a través do Perfil de Contratante de Portos de Galicia), o Anuncio de licitación do “ CONCURSO...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA DE MEDIOS DE AMARRE E DEFENSAS EN DIVERSOS PORTOS DA ZONA NORTE, CENTRO E SUR" (Expte: PRG-2021-0146)
11/01/2022
Con data 11  de xaneiro de 2022 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema multicriterio e ...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “AMPLIACIÓN DA LONXA DO PORTO DE CAMPELO” (Expte: PRG-2021-0120)
23/12/2021
Con data 23 de decembro de 2021 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema multicriterio e ...
Anuncio de licitación do “SERVIZO DE TRABALLOS DE MANTEMENTO, REPARACIÓN E PEQUENA INVERSIÓN DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS XESTIONADAS POLA ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA” (Exp. PRG-2021-0132)
24/11/2021
Con data 23 de novembro de 2021 foi enviado ao Diario Oficial da Unión Europea o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto, sistema multicriterio e expediente anticipado de gasto ,...
Anuncio de licitación das obras de "URBANIZACIÓN DA CONTORNA DOS DEPARTAMENTOS DE USUARIOS NO PORTO DE ORTIGUEIRA" (Exp: PRG-2021-0197)
16/11/2021
Con data 15 de novembro de 2021 faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, sistema unicriterio (prezo) e...