Volver ao contido

Publicador de contidos

Obras de "Reposición de elementos de protección en varios portos"
22/10/2020
O día 22/10/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación das obras de " Reposición de elementos de protección en...
Obras de "Mellora de defensas e escalas nos portos de Muxía, Camariñas e Ribeira"
22/10/2020
O día 22/10/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación das obras de " Mellora de defensas e escalas nos portos de...
Obras de dragaxe no porto do Grove (Pontevedra)
20/10/2020
O día 20/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación da obra “ Dragado no porto do Grove (Pontevedra) ” ...
Mantemento dos elementos de extinción da lume da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
08/10/2020
A dia de hoxe 8/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación do servizo de  “ Mantemento dos elementos de...
Servizo de pólizas de seguros á frota de vehículos da entidade pública empresarial Portos de Galicia
23/09/2020
A día 23.09.2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto supersimplificado para a contratación dun servizo de Pólizas de seguros á frota de vehículos da...
“Obras de AMPLIACION, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIONS ABOIANTES DE ATRAQUES NOS PORTOS DE CORME, PONTEDEUME, FISTERRA, O FREIXO, MUROS, MIÑO, BETANZOS E CORCUBION” (A CORUÑA)
07/07/2020
A dia de hoxe 07/07/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da obra de AMPLIACION, REFORMA E MELLORA DE...
Obras de embarcadoiro en Valga (Pontevedra)
07/07/2020
A dia de hoxe 07/07/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da obra de Embarcadoiro en Valga-Pontevedra ...
Aviso do envío ao DOUE do anuncio de licitación do servizo de "REDACCION DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIONS EN PORTOS DE GALICIA" con clave 2/2020/CNTSE, e inicio de prazo de presentación de ofertas.
06/07/2020
A  dia 06/07/2020, envióuse ao DOUE (Diario oficial da  union europea) o anuncio de licitacion do servizo de "REDACCION DE ESTUDOS E  PROXECTOS PARA DIVERSAS  ACTUACIONS EN...
Aviso do envío ao DOUE do anuncio de licitación do servizo de "REDACCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE DE PORTOS DE GALICIA" con clave 6/2020/CNTSE, e inicio de prazo de presentación de ofertas
30/06/2020
A dia de 29.06.2020, enviouse ó DOUE (Diario Oficial da Unión Europea) o anuncio de licitación do servizo de "REDACCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE DE PORTOS DE...
Adecuacion e ampliacion do dique de abrigo do porto de Cesantes-Redondela (Pontevedra)
12/05/2020
Infórmase de que o anuncio de licitación pola que se fai público o concurso público (procedemento aberto sistema multicriterio) para  a licitacion , dende o día 12 de maio de 2020 , no...