Volver ao contido

Publicador de contidos

Anuncio de licitación "Acondicionamento dos locais de armadores do porto de San Cibrao”.
08/11/2023
Con data mercores 8 de novembro de 2023, foi publicado, directa e automáticamente dende PLATIÓN, no Perfil de Contratante e na Plataforma Silex, o correspondente Anuncio de licitación da obra de ...
Anuncio de licitación da “Subministración e renovación de licenzas de AUTODESK AUTOCAD e soporte do software para a Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia"
26/10/2023
Con data 26 de outubro faise público, no   Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación...
Anuncio de licitación do “Servizo de limpeza das dependencias administrativas dos Servizos Centrais e zonas adscritas a Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia”.
20/10/2023
Con data 20 de outubro faise público, no DOUE, no  Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a...
Anuncio de licitación do “Servizo de Mantemento das Instalacións Eléctricas de Baixa Tensión das Instalacións Portuarias dependentes da Entidade Pública empresarial Portos de Galicia"
04/08/2023
Con data 4 de agosto de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do...
Anuncio de licitación da Dragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao de Mirasol e dársena pesqueira. Fase I.
01/08/2023
Con data 1 de agosto de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das obras de “Reposición da envolvente de nave de xeo en Muxía”.
30/06/2023
Con data 30 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación das obras de “Ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro"
30/06/2023
Con data 30 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación da obra de “Rehabilitación e mellora do peirao mexilloeiro do Porto de Moaña”
14/06/2023
Con data 14 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...
Anuncio de licitación do Servizo DE “SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LOS PUERTOS DE GALICIA DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA”
07/06/2023
Con data 6 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do...
Anuncio de licitación das OBRAS DE “Novo dique flotante no porto do Barqueiro".
05/06/2023
Con data 5 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das...